Lydfiler til kapittel 3

  • Introduksjon til middelalderen s. 29 1:00
  • Norge blir et kristent land s. 30 - 31 3:46
  • Bøndene sliter s. 32 - 33 2:35
  • Kongen får stor makt s. 34 - 35 3:06
  • Norge på sitt største s. 36 - 37 1:57
  • Den norske staten får problemer s. 38 - 39 4:15