Lydfiler til kapittel 2

  • Introduksjon til Vikingtiden s.17 1:01
  • Hvorfor reiste vikingene ut? s. 18 - 19 2:54
  • Vikinger mot øst, sør, vest og nord s. 20 - 21 2:28
  • Vikingsamfunnet s. 22 - 23 2:53
  • Vikingenes religion s. 24 - 25 4:05
  • Norge blir samlet til en stat s. 26 - 27 2:49