Lydfiler til kapittel 1

  • Forord 1:11
  • Introduksjon til forhistorien s. 9 1:19
  • Eldre steinalder s. 10 - 11 2:50
  • Bondesteinalder og bronsealder s. 12 - 13 2:31
  • Jernalderen s. 14 - 15 2:21