Helleristninger:

Tegninger på steinflater som forteller om steinalderens naturreligion og bronsealderens fruktbarhetsreligion.


Helleristninger
(rock carvings) – carvings on rock faces describing the nature worship of the Stone Age and the fertility religion of the Bronze Age.

Tekstreferanse