EØS-avtalen:

Avtale fra 1992 mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU om adgang til EUs indre marked

 

EØS-avtalen (EEA Agreement) – Agreement signed in 1992 by Norway, Iceland, Liechtenstein and the EU on access to the EU’s internal market.

Tekstreferanse