Benjamin Hermansen:

Gutt med innvandrerbakgrunn som ble drept av rasister på Holmlia utenfor Oslo i 2001.

 

Benjamin HermansenBoy from an immigrant background who was killed by racists at Holmlia outside Oslo in 2001.

Tekstreferanse