Alta-aksjonen:

Protestaksjon mot bygging av et kraftverk ved Alta-elva i Finnmark.

 

Alta-aksjonen Protest campaign against the construction of a hydropower plant on the Alta river in Finnmark county.

Tekstreferanse