Fremskrittspartiet:

Politisk parti stiftet i 1972 som vil minske statens makt og senke skattene.

 

Fremskrittspartiet (Progress Party) – Political party established in 1972, seeking to diminish the power of the state and reduce taxes.

Tekstreferanse