Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF:

Organisasjon som samlet bønder, fiskere, sosialister og folk fra motkulturene til kamp mot EF før folkeavstemningen i 1972.

 

Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EFOrganization that united farmers, fishermen, socialists and people from the countercultures in opposition to Norwegian membership of the EC before the referendum in 1972.

Tekstreferanse