EF/EU (Europeiske fellesskap):

Organisasjon som arbeider for et nærmere økonomisk og politisk samarbeid mellom statene i Europa. I 1993 skiftet den navn til EU (Den europeiske union).

 

EF/EU (Europeiske fellesskap) (European Community – EC) – Organization working to establish closer economic and political cooperation between the European states. It changed its name to EU (European Union) in 1993.

Tekstreferanse