Den kalde krigen:

Konflikt (motsetningsforhold) mellom det kapitalistiske USA og det kommunistiske Sovjetunionen og deres allierte.

 

Den kalde krigen (The Cold War) – Conflict (opposition) between the capitalist USA and the communist Soviet Union and their allies.

 

Tekstreferanse