NATO:

Forsvarsallianse stiftet i 1949 som forplikter medlemmene til å hjelpe hverandre hvis de blir angrepet.

 

 

NATODefence alliance established in 1949, the members of which are obligated to help each other if they are attacked.

Tekstreferanse