velferdsstat:

En stat som gir hjelp til alle på grunn av sykdom, sosiale problemer, alder eller arbeidsledighet. Den sørger også for at alle får rett til utdannelse.

 

velferdsstat (welfare state) – A state that provides help to everybody who is in need because of illness, social problems or unemployment. It also ensures that everybody is entitled to education.

Tekstreferanse