Hjemmefronten:

Hemmelig motstandsbevegelse som kjempet mot de norske nazistene og de tyske okkupantene.

 

Hjemmefronten (the Home Front) – Secret resistance movement that fought against the Norwegian Nazis and German occupiers.

Tekstreferanse