Håkon 7.:

Norsk konge 1905-1957. Gjorde en stor innsats i kampen mot nazistene under andre verdenskrig.

 

Håkon 7. King of Norway 1905-1957. He made a great contribution to the struggle against the Nazis during the Second World War.

Tekstreferanse