Vidkun Quisling:

Offiser som stiftet det nazistiske partiet Nasjonal Samling (NS) i 1933. Gjennomførte et statskupp våren 1940 og samarbeidet tett med tyskerne under andre verdenskrig. Ble dømt til døden som landsforræder og henrettet ved skyting høsten 1945.

 

Vidkun QuislingOfficer who established the pro-Nazi party Nasjonal Samling (NS) in 1933. He organized a coup in the spring of 1940 and collaborated closely with the German occupiers during the Second World War. He was sentenced to death for high treason and shot in the autumn of 1945.

Tekstreferanse