Nasjonal Samling (NS):

Nazistisk politisk parti stiftet av Vidkun Quisling i 1933.

 

Nasjonal Samling (NS) – Pro-Nazi political party established by Vidkun Quisling in 1933.

Tekstreferanse