Svalbardtraktaten:

Avtale som ga Norge suverenitet over Svalbard. Den bestemte at det ikke måtte bygges militære anlegg på øyene, og den ga borgere fra alle land som undertegnet avtalen rett til å drive fangst og næringsvirksomhet der.

 

Svalbardtraktaten (The Svalbard Treaty) – Agreement that gave Norway sovereignty over Svalbard. It decided that no military installations should be built on the islands, and it gave equal rights to hunting and industrial activity to all citizens of the signatory states.

Tekstreferanse