Nobels fredspris:

Utmerkelse opprettet av den svenske oppfinneren Alfred Nobel. Prisen deles ut av en komite oppnevnt av Stortinget og skal gis til den som har gjort mest for å få til nedrustning, holde fredskonferanser og skape forbrødring mellom folkene.

 

Nobels fredspris (The Nobel Peace Prize) – Prize established by the Swedish inventor Alfred Nobel. The prize is awarded by a committee appointed by the Norwegian Storting and should be given to a person who has achieved great success in working towards disarmament, holding peace conferences and fostering brotherhood between peoples.

Tekstreferanse