Ishavsimperialismen:

Utenrikspolitikk som tok sikte på å skaffe Norge kontroll over områder rundt Sydpolen og Nordpolen (Antarktis og Arktis).

 

Ishavsimperialismen (Arctic Ocean imperialism) – Foreign policy that aimed to establish Norwegian supremacy over the areas surrounding the South and North Poles (the Antarctic and the Arctic).

Tekstreferanse