kommunisme:

Politisk ideologi som går inn for å oppheve privat eiendomsrett og la staten overta produksjonsmidlene. Målet er å skape et klasseløst samfunn under ledelse av ett parti.

 

borgerlig parti (non-socialist party) – Political party that represents the middle class/white-collar professions and is critical of the socialist solutions propounded by the labour movement.

Tekstreferanse