Folkeforbundet:

Internasjonal organisasjon stiftet i 1919 for å sikre verdensfreden.

 

Folkeforbundet (The League of Nations) – International organization established in 1919 to ensure world peace.

Tekstreferanse