Karlstadforliket:

Fredsavtale mellom Norge og Sverige undertegnet i den svenske byen Karlstad i 1905.

 

Karlstadforliket Peace agreement between Norway and Sweden, signed in the Swedish town of Karlstad in 1905.

 

 

Tekstreferanse