Kristelig Folkeparti:

Politisk parti stiftet i 1933 av venstrefolk som mente at Venstre ikke tok godt nok vare på kristne verdier.

 

Kristelig Folkeparti (The Christian People’s Party) – Political party established in 1933 by former liberals who felt that the Liberal Party failed to uphold Christian values sufficiently.

Tekstreferanse