Johan Sverdrup (1816-1892):

Venstres første formann og statsminister som ledet innføringen av parlamentarismen.

 

Johan SverdrupThe first chairman of the Liberal Party. He later became prime minister and led the introduction of the parliamentary system.

 

Tekstreferanse