statsråd:

Medlem av regjeringen. De fleste statsrådene er ledere for et departement og blir også kalt ministrer.

 

statsråd (cabinet minister) – Member of the government. Most cabinet ministers are head of a government ministry.

 

Tekstreferanse