Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO):

Organisasjon som representerer bedriftseiernes interesser i samfunnet.

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (Confederation of Norwegian Enterprise) – Organization that represents the interests of enterprise owners in society.

Tekstreferanse