Landsorganisasjonen (LO):

Organisasjon av fagforeninger som arbeider for å bedre lønnstakeres lønns- og arbeidsforhold.

 

Landsorganisasjonen (LO) (Norwegian Confederation of Trade Unions) – Organization of trade unions working to improve the wages and working conditions of employees.

Tekstreferanse