folkehøyskole:

Eksamensfri skole som la vekt på praktiske fag og kunnskap om norsk bondekultur.

 

folkehøyskole (folk high school) – Type of school that does not grant a degree, but focuses on practical disciplines and knowledge about rural Norwegian culture.

Tekstreferanse