avholdslag:

Forening som går inn for å bekjempe bruk av alkohol.

 

avholdslag (temperance society) – Association working to ban the use of alcohol.

 

Tekstreferanse