landbrukssamvirke:

Foreninger opprettet av bønder for produksjon, kjøp og salg av landbruksvarer.

 

landbrukssamvirke (agricultural cooperative) – Association established by farmers for the production, sale and purchase of agricultural produce.

Tekstreferanse