Thrane-bevegelsen:

Foreninger stiftet av Marcus Thrane (1817-1890) i slutten av 1840-årene med husmenn, arbeidere og tjenestefolk som medlemmer. Bevegelsen krevde bedre kår for underklassen, ble forbudt av myndighetene og lederne satt i fengsel

 

Thrane-bevegelsen (the Thrane Movement) Associations established by Marcus Thrane (1817-1890) in the late 1840s with “husmenn”, workers and domestic servants as members. The movement demanded better conditions for the underclass, but was banned by the authorities and its leaders were imprisoned.

 

Tekstreferanse