Henrik Wergeland (1808–1845):

Dikter som ble særlig kjent for at han arbeidet for å få opphevet Grunnlovens bestemmelse om at jøder skulle nektes adgang til Norge.

 

Henrik Wergeland (1808–1845) – Norwegian poet, who became especially known for achieving the repeal of the Constitution’s provision that denied Jews entry to Norway.

Tekstreferanse