Høyesterett:

Landets øverste domstol

 

Høyesterett (The Supreme Court) The country’s highest court of law.

 

Tekstreferanse