regjering:

Forsamling av statsråder (ministrer) ledet av en statsminister som skal sette Stortingets vedtak ut i livet.

 

regjering (government) Assembly of cabinet ministers led by a prime minister and charged with the task of executing the decisions made by the Storting.

 

Tekstreferanse