Riksforsamlingen på Eidsvoll:

Forsamling av 112 menn som kom sammen på Eidsvoll våren 1841 for å lage en norsk grunnlov.

 

Riksforsamlingen på Eidsvoll (The Constitutional Assembly at Eidsvoll)Assembly of 112 men who convened at Eidsvoll in 1814 to write a Norwegian constitution.

Tekstreferanse