revolusjon:

Omveltning som fører til at et samfunn blir totalt forandret.

 

 

revolusjon (revolution) Upheaval that causes a society to change fundamentally.

Tekstreferanse