monopol:

Enerett til å produsere, selge og kjøpe spesielle varer.

 

monopol (monopoly) Exclusive right to produce, sell and purchase specific goods.

 

Tekstreferanse