privilegium:

Tillatelse fra kongen til å drive handel og produksjon.

 

privilegium (privilege) Permission from the king to engage in trade and production.

Tekstreferanse