fiskerbonde:

En bonde som levde av fiske ved siden av å drive jordbruk.

 

fiskerbondeFarmer who made his livelihood from fishing as well as farming.

Tekstreferanse