husmann:

Mann, hovedsakelig på Østlandet og i Trøndelag, som leide et lite stykke jord og hus av en bonde. Både husmannen, kona og barna hans måtte som regel arbeide på bondens gård

 

Husmann (smallholder) – Man, mainly in Eastern and Central Norway, who rented a small piece of land and a house from a landowner. As a rule, the “husmann” as well as his wife and children had to work on the landowner’s farm.

Tekstreferanse