amtmann:

Øverste embetsmann som representerte kongen i et amt, som tilsvarer vår tids fylker.

 

amtmannThe king’s supreme representative in an “amt”, a region corresponding to the present-day counties.

Tekstreferanse