toller:

Embetsmann som krevde inn toll på vegne av kongen.

 

toller (customs officer) Official who collected customs duty on behalf of the king.

Tekstreferanse