embetsmann:

Person som har blitt utnevnt av kongen til å utføre spesielle oppgaver.

 

embetsmann (official) Person who has been appointed by the king to perform specific duties.

Tekstreferanse