overhøring:

Prestens eksaminasjon av konfirmanter som skulle undersøke om ungdommen hadde gode nok kunnskaper om kristendommen.

 

overhøring The church minister’s examination of confirmation candidates to test their knowledge of the Christian scriptures.

 

Tekstreferanse