konfirmasjon:

Kirkelig seremoni for ungdom som bekreftet at de ville leve som kristne.

 

konfirmasjon (confirmation) – Church ceremony for young people who confirm that they want to live as Christians.

Tekstreferanse