stavkirke:

Kirker av tre som ble bygd av rike bønder.

 

stavkirke (stave church) – Wooden churches built by wealthy landowners.

Tekstreferanse