helgen:

Død person som ble gjort hellig av den katolske kirken. Den mente at helgenene levde videre etter døden hos Gud og Jesus i himmelen. De kunne ta imot bønner fra og utføre mirakler for mennesker som levde på jorda.

 

helgen (saint) – Dead person who is declared holy by the Catholic Church. It was believed that the saints lived on after death with God and Jesus in Heaven. They could receive prayers and perform miracles for people living on Earth.

Tekstreferanse