Nidarosdomen:

Norges største kirkebygning som ble reist over kisten til Olav den hellige.

 

Nidarosdomen – Norway’s largest church, erected over Saint Olav’s grave.

 

Tekstreferanse