katedralskole:

Skoler opprettet av den katolske kirken for å utdanne prester og kongstjenere.

 

katedralskole (cathedral schools) – Schools established by the Catholic church to educate priests and royal officials.

Tekstreferanse